SON DAKİKA

Efsus Haber
Afşin Radyo Dinle
ataköy escort Sohbet Hatları beylikdüzü escort sohbet hattısohbet hattı porno izle sex hikaye altyazılı porno

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Alınan Kararlar Netleşti!

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 19 Kasım 2020 günü saat 13:30’da Vali Ömer Faruk COŞKUN Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Alınan Kararlar Netleşti!
Bu haber 20 Kasım 2020 - 11:42 'de eklendi ve kez görüntülendi.

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 19 Kasım 2020 günü saat 13:30’da Vali Ömer Faruk COŞKUN Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

17.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar ve İçişleri Bakanlığımızın 18.11.2020 tarih 19161 sayılı yazıları doğrultusunda, koronavirüs (Covid19) salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla ilimizde alınan tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda 20.11.2020 Cuma günü saat 20:00 den itibaren geçerli olacak şekilde;

1.Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ila 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunmasına,

2.Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme-içme yerleri 10:00 ila 20:00saatleri arasında sadece paket servisveya gel-al hizmetiverecek şekilde açık olmasına,-Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00 den sonra sadecetelefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilmesine,-İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca tek tek belirlenmek ve yerleşim sahasındabulunmamak kaydıyla şehirlerarası karayolları kenarında bulunan ve şehirlerarası topluulaşım veya lojistik amaçlı araçlara hizmet veren dinleme tesislerinde yer alan yeme-içme yerlerininkısıtlamalardan istisna tutulmasına,

3.31.12.2020 tarihine kadar sinema salonlarının;yeni bir karar alınıncaya kadarisekahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları,bilardo salonları, lokaller çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetlerinin durdurulmasına,(Çay ocağışeklinde faaliyet gösteren işyerleri masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla açık kalabilecektir.)daha önce faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulamanın aynen devamına,

4.65 yaş ve üzerivatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ila 13:00saatleri, 20 yaş altıvatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise güniçerisinde 13:00ila 16:00saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerinigösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler dışında isebelirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarınınkısıtlanmasına,5.Yeni bir karar alınıncayakadar hafta sonları 10:00­20:00 saatleri dışındasokağa çıkmanınkısıtlamasına,(Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır.)Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00 den 22Kasım Pazar günü saat 10:00 a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00 den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadarsokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasına,Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar yukarıdabelirtildiği şekilde devam edilmesine,Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla;

5.1- AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR

a.İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektanüretimi, nakliyesi ve satışına ilişkinfaaliyetleri yürüten iş yerleri,

b.Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvanhastaneleri,

c.Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ileişletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri-afetle ilgili çalışma yürüten kurum/kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),

ç.Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis veişletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),

d.Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapanfirmalar,

e.Oteller ve konaklama yerleri,

f.Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb.faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,

g.Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,

ğ.Üretim ve imalat tesisleri,

h.Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları ve gazetedağıtıcıları,

ı.Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa biradet ve ilçesınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 kmiçin bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bumadde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ilebelirlenecektir),

i.Sebze/meyve toptancı halleri,

5.2- İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN KİŞİLER

a.Yukarıda belirtilen “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevliveya çalışanlar,

b.Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlikgörevlileri dâhil),

c.Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay, AFAD’da ve afet kapsamındafaaliyetyürütenler,görevalanlar,

ç.ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler(bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri,

d.Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediyegörevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

e.Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim vealtyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,

f.Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi veyurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

g.Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyalkoruma/bakım merkezleri çalışanları,

ğ.Üretim ve imalat tesislerinde çalışanlar,

h.Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler,

ı.Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servisçalışanları,

i.İşyerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak işyerlerini bekleyenler,

j.Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye vemezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel,

k.Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay’a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

l.Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temelihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,

m.İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (işyeri hekimi vb.),

n.Veteriner hekimler,

o.Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ilebunların veli/vasi veya refakatçileri,

ö.İçişleri Bakanlığının 30.04.2020tarih ve 7486 sayılı Genelgesikapsamında oluşturulan Hayvan Besleme Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,

p.Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı,pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

r.İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacınıkarşılamak üzere dışarı çıkanlar,

s.Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan saatleriçerisinde evlere paket servis hizmetindegörevli olanlar,

ş.Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler(mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile),

t.Seyircisiz oynanabilecek spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler,

u.Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında (uçak, otobüs vb.) görevli olanlarile bu toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ibraz ederek belgeleyenler,

ü.Şehir içi toplu ulaşım araçlarının (otobüs, dolmuş, taksi vb.)sürücü ve görevlileri.

6.İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca, yerel yönetimler tarafından şehir içi toplu ulaşımaraçlarındaki yoğunluğu azaltacak, seferlerdeki seyrekleşmeyi sağlayacak şekilde başta sefersayılarının artırılması olmak üzere her türlü tedbirin alınmasına,

7.İçişleri Bakanlığının 02.09.2020 tarih ve 14210 sayılı Genelgesi iledüğünler ve nikah merasimleri ileilgili getirilen esaslar çerçevesinde;­ Nikah törenleri/merasimlerinin maske, mesafe, temizlik kurallarına uyulması, asgaridüzeyde katılım ve her nikah töreni arasına en az 20 dakika süre şartıyla gerçekleştirilmesine,­ Düğünlerin oturma düzeni, maske, mesafe ve temizlik kuralları ile nikah merasimişeklinde en fazla bir saat süre içerisinde gerçekleştirilmesine,­ Ayrıca İçişleri Bakanlığının 30.07.2020 tarih ve 12682 sayılı Genelgesiçerçevesinde toplu taziyeyapılmamasına ilişkin hükümlerin eksiksiz uygulanmasına,

8.Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisindevatandaşlarımızın özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirlerarası seyahate çıkmamaları esastır. Ancak;­ Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporuile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,­ Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesinekatılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),­ Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıpikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiğiaraç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler), ­ Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen, ­ Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,­ Ceza infaz kurumlarından salıverilen,Vatandaşlarımız, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde İçişleri Bakanlığına aitE­BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Kaymakamlıklara doğrudanbaşvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilmelerine,

9.Alınan kararların Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri ve İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve sosyal medya hesaplarından paylaşılmasına,

10.Alınan kararların İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında duyurulmasına,

11.İlan tutanaklarının dosyasında muhafaza edilmesine,

12.Alınan kararların kolluk, zabıta, sağlık ve kaymakamlarca uygun görülen diğer kamu görevlileri tarafından yürütülmesine,

13.Alınan idari tedbirlere uymayanlara karşı 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği idari işlemin kaymakamlar tarafından yapılmasına,

14.Alınan idari tedbirlere uymayarak toplum sağlığını tehlikeye düşürenler hakkında kaymakamlıklarca adli makamlara suç duyurusunda bulunulmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER
SON DAKİKA